ആരും പറയാത്ത ഒരു ഒറ്റമൂലി ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ തലയിലെ താരൻ മുഴുവൻ മാറാനും മുടിപൊട്ടുന്നത് തടയാനും

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡാൻഡ്രഫ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പലതവണയായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മാസികകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തരത്തിലുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പല രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ ഡാൻഡ്രഫും ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ.

   

പെർമിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഡാൻഡ്രഫ് പ്രശ്നം വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഒലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് സ്കിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയും പിന്നെയും വീണ്ടും വരും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്.

ഒരു ഒരു 20 10 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ലഭിക്കും മുന്നോട്ട് എത്ര വലിയ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നില്ല പക്ഷേ 80 ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു മരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ മെന്റ് ഒന്നും തേയ്ക്കുമ്പോൾ കുറയുകയും വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും എന്താണ് ഇതിൽ യഥാർത്ഥ കാരണം എപ്പോൾ എല്ലാമാണ് ആർക്കെല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു താരൻ ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ നോക്കുന്നത്.

കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രായമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെയധികം ഹോർമോണിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് അതായത് 14 തൊട്ട് 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു പ്രായമെന്നു പറയുന്നത് ക്രൂശിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ താരൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതാരുടെ അളവ് കുറയാറുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹോർമോണൽ ഇൻ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..https://youtu.be/yWuWF0DvHd4