ഈ ഒരു ലക്ഷ്ണം കണ്ടാൽ കോടിശ്വര യോഗം ശംഖ് പുഷ്പം നൽക്കുന്ന ശുഭ സൂചനകൾ

വീടുകളിൽ അനേകം പുഷ്പങ്ങളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെടികളും നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുന്നവരാകുന്നു മനോഹാരിത കൂട്ടുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നിലനിർത്തുപാനും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നതിനും വീടുകളിൽ പ്രത്യേകമായ സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നട്ടുപുലർത്തുന്നത് വാസ്തുപരമായി തന്നെ വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാക്കുന്നു വളരെയധികം.

   

പ്രാധാന്യമുള്ള ചില ആണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടികൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെയ്താലും വീടുകളിൽ വളരണമെന്നില്ല എപ്പോൾ വളർന്നാലും അവ പൂവിടണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സമയദോഷം കാരണമാകുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ നല്ല കാലം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിനു മുമ്പായി മാത്രം ചിലതരത്തിലുള്ള വളരുകയും പൂവിടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളിൽ നാളെ ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി തന്നെ ശങ്കുപുഷ്പം സൂചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശങ്കുപുഷ്പത്തെ ശുക്ല ആചാര്യർ ആണ് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ശംഖ് പുഷ്പം രണ്ടു നിറങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് വെള്ളയും നീലയും ഇതിൽ നീല ശങ്കുപുഷ്പം ശാസ്ത്ര പ്രേരിതിക്കും ശിവപ്രീതിക്കും.

ദേവത പ്രീതിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു അഥവാ ദേവി പ്രീതിക്ക് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് എന്ന് പറയാം കൂടാതെ വരഹി ദേവിയുടെ പ്രീതിക്കും ഏറ്റവും വളരെയധികം വിശേഷകരം തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും നീല ശങ്കുപുഷ്പം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് അഥവാ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളിൽ വന്ന ചേരുക തന്നെയാകുന്നു ചങ്ക് പുഷ്പം നൽകുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.