ഷുഗർ വേരോടെ മാറ്റാൻ ഇതൊരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മാറ്റം..

കൂടുതൽ ആളുകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രമേഹം നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ആകാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ പലർക്കും പല ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ്.

   

നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റിസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഞാൻ പറയാം ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് പാനിക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്.

നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഹോളി ബീറ്റ സൽസ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു നശിച്ചു പോകാം നശിച്ചു പോകുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഷുഗർ മോളിക്കൂസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ബാധിക്കും.

കൂടുതൽ ഇത് ജനറ്റിക്കാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂ പറയും നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഡയബറ്റി ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇൻസുലിനെ ഷുഗർ മോളിക്കുൾസ് ഏതാണ് പഞ്ചസാര ഏതാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവിൽ കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/09HHmp2crLA