ഇവിടെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, പുരുഷൻമ്മാരിലെ ലൈം.ഗീക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി

ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനമായിട്ട് ഈച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ E ഡി ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ അഥവാ ക്യാപ്പുലറി എന്ന് പറയും പ്രിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർഡിയാക് സംബന്ധമായുള്ള ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് അറിയുക വളരെയധികം.

   

ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പോകുന്ന കാല്പരികൾ പോലെയുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ലൈംഗിക ഭാഗത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രക്തപ്രവാഹം രക്തയോട്ടം നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

തന്നെയാണ് മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഡയബറ്റീസും കുറെ കാലമായിട്ട് പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഡി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോളുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ എല്ലാം ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങോട്ടുള്ള രക്ത ഓട്ടം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം രക്തത്തിൽ യൂറിക്കാസിഡ് വരുന്ന അളവിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ സമ്മർദം ആൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/wkXPvltuIoU