പ്രമേഹം ഓടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.. ഒരു അറ്റകൈ പ്രയോഗം

ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ആളുകളിൽ ഒരു അയാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡയബറ്റീസിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതുമൂലം ഏതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം.

   

ആണ് സംഭവിക്കുക ഈ കാര്യം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് മറ്റൊന്ന് ഡയബറ്റീസ് ടു ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറവുള്ള ആളുകളാണ് അടുത്തത് ഉള്ള ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയാ ഡയബറ്റിസ് ടു കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നതും 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ്.

ഇത് 30 വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ മോർTHAN 126 ഉം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള ടെസ്റ്റ് 200 മുകളിലും മൂന്ന് ആവറേജ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 6.5ൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ വേഗം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തിരിച്ചറിയുക.

അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഇതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രുചിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ദാഹം അമിതമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന വിശപ്പ് അതുപോലെതന്നെ മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് 6 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 7 കിലോ ശരീരഭാരം കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/mq1Yrty1ABY