അറിയാതെ കണ്ണ് നിറയാറുണ്ടോ അമ്പലത്തിൽ തൊഴുമ്പോൾ? ഭഗവാൻ നൽകുന്ന സൂചന ഇതാണ്! മഹാഭാഗ്യം!

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാറുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടാറുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും മനസ്സ് വളരെയധികം വേദനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ എല്ലാം നിറയും ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമാത്രമുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണുകളെല്ലാം നിറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ.

   

മനസ്സുകളെല്ലാം വിങ്ങിപൊട്ടുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്തിന്റെ സൂചനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കാണാനും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവനെ കാണുന്നതിനും നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവിയെ കാണുവാനും നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാമെല്ലാം എന്ന് കരുതുന്ന.

ഒരുപക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അടിയറവ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മുമ്പിലാണ് ആ ഒരു സങ്കല്പം കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലത്തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അത്തരത്തിൽ.

നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളിനെ തേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്റെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം വരുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിംബങ്ങളിൽ പോയി തട്ടി അത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജിയോട് കൂടി വന്നുചേരുംഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.