മലധ്വാരത്തിലേയും വയറിലേയും കൃമികടി മാറാൻ, ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി

കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിരശല്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃമികടി എന്നുള്ള അസുഖം സാധാരണ സുഖമാണല്ലോ മിക്ക അമ്മമാരും പറയാറുണ്ട് സാധാരണ സംഭവമാണ് വലുതാകുമ്പോൾ പോവുകയില്ല ആളുകളും ഇതൊരു കാര്യമാക്കി എടുക്കാറില്ല ക്രമിക്കടി അതുപോലെ തന്നെ വിരശല്യം എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മമാരെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ പോയിട്ട് വിര ഇളക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങി ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ.

   

മാസം കഴിയുമ്പോൾ പൂർണമായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും മൂന്നുമാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിരശല്യം ഒരു അസഹനീയമായിട്ടുള്ള.

ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളിലും അതുപോലെതന്നെ മുതിർന്ന ആളുകളിലും എല്ലാം കാണുന്ന ഈ വര ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിര ഏതെല്ലാമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെതന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിരശല്യത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

പലതരത്തിലുള്ള വിരകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാടൻ വിരകൾ തന്നെ കൊക്കപ്പുഴു അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഉരുണ്ട WORMS പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നൂഡിൽസ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് റൗണ്ട് വേവുകൾ മറ്റൊന്നാണ് പിൻവലുകൾ ഇത് വളരെ നേരിയ വളരെ സൈസിലുള്ള ഒന്നര സെന്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വെളുത്ത കളറിലുള്ള പെടുന്നതാണ് പിൻവേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയി തന്നെ കാണുന്നതും അതുപോലെതന്നെ മുതിർനാളുകളിലും കുട്ടികളിലും എല്ലാം അതിനെ ചൊറിച്ചിലും ക്രമീകടിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിൻ വേവ് ആണ് അതുപോലെതന്നെ സീറ്റ് ത്രെഡ് എന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പറയാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/5dd1x8NhUB4