വയസ്സായി എന്നാണോ മുടി നരച്ചാൽ ഇത് തേച്ചു നോക്കൂ,പിന്നെ മുടി വെളുക്കില്ല മരിക്കുന്നതുവരെ

സ്ത്രീ പുരുഷൻ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമില്ലാതെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് തലമുടിയിലെ നര കൂടി വരിക എന്നുള്ളത് 40 വയസ്സിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു മുടിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് നര കാണുക എന്നാൽ ഇന്ന് 12 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ 20 വയസ്സുള്ള ടീനേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മുടിയിൽ മഴ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ യുവാക്കളിലും യുവതികളിലും അവർക്ക് തലയിൽ വരുന്ന കൂടിയിട്ടുള്ള നര മറച്ചുവെക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയിട്ട്.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഹെന്ന എല്ലാം തന്നെ അപ്ലൈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും അധികം നരമുണ്ടാകുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഇത് വരാതെ എങ്ങനെ വരാതെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം ഇത് അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരാളുടെ കറുത്ത മുടി എങ്ങനെയാണ് നരക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് മേലാന സയൻസ്.

എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് പറയുന്ന കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ റൂട്ടിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുടിയിഴകൾ കറുത്തു വരുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് പലർക്കും മലാന സയൻസിന്റെ ഒരു പിഗ്മെന്റേഷന്റെ ഇന്റന്റ് സിറ്റി പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും കറുത്ത മുടിയല്ല അവർക്ക് കാണുന്നത് അവർക്ക് മുടിയിൽ ഉള്ള റൂട്ടിലുള്ള മെലാനിന്റെ അളവു വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ചിന്തിച്ച മുടിയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള.

മുടിയോ കണ്ടു എന്ന് വരാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഏഷ്യക്കാർക്ക് തലമുടിയിലുള്ള ഈ മേലാലിന്റെ സൈസിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല കറുത്ത മുടി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ മുടിയിൽ ഈ മലാന സയൻസിന്റെ കുറവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുടി അല്പം ചെമ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള താടി രോമം മീശ രോമം എല്ലാം തന്നെ കണ്ടു എന്നിവരെ തലമുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം നൽകുന്ന മേലന സയൻസ് കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് മുടി നരച്ചു പൊക്കാൻ വെളുത്ത നിറം ആകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/VFQ7IpYQMX8