കടങ്ങൾ തീരും സമ്പത്തും പണവും നിങ്ങളെ തേടി വരും അരി പാത്രത്തിൽ ഈ 3 വസ്തുക്കൾ വെക്കുക,

വീട് വീട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് വീട് ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ വീട് ആയി മാറുന്നത് വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇതിലും ഒരു വീടിന്റെ വലുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നും നല്ല ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കുന്ന വീടിന്റെ അടയാളം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മൂന്നുനേരവും ഒട്ടില്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കാനായി സാധിക്കും എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കു മൂന്നുനേരവും ചുമ്മാ കഴിച്ചാൽ.

   

സാധിക്കില്ല കൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടി ആഹാരം കഴിക്കാനായി സാധിക്കും ആ വീടാണ് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയും വാസമുള്ള വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എത്ര വലിയ മാളിക കെട്ടി വെച്ചാലും എത്ര വലിയ വീട്ടു ആണു എകിലും മനസ്സമാധാനത്തോടെ കൂടി അന്നം കഴിക്കാനായി സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ഉള്ള വീട് അല്ല ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വെറും കരിങ്കല്ല്.

ഭിത്തികൾ മാത്രമായി ആ വീട് ഒതുങ്ങിപ്പോകും ലക്ഷ്മി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങൾ ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആദ്യമേ തന്നെ യോജിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയുക വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട.

ഒരു കാര്യമാണ് വീടുകളിൽ ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിയും ഗോതമ്പ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ധാന്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ അരി പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെയധികം വലുതാണ് കാരണമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഓരോ ദാന്യത്തിനും മഹാലക്ഷ്മി കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ എല്ലാം നമ്മൾ പണ്ടുകാലത്ത് പറയാറുണ്ട് മുത്തച്ഛന്മാരും പറയാറുണ്ട് അരി നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടരുത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് ദോഷമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.