പ്രമേഹം കൊളസട്രോൾ മാറും ഇതുപോലെ വാഴക്കൂമ്പ് കഴിച്ചാൽ

ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡയബറ്റിസില്‍ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമതായി എപ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഡയബറ്റിസ് ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഡയറ്റ് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡയബറ്റീസ്.

   

മൂലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റീസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് മറ്റൊന്ന് ടൈപ്പ് TWO ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറവുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് വരുക മറ്റേത് ഉള്ള ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് ടൈപ്പ് TWO ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ്.

കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ടൈപ്പ് 2 കാണുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ 30 വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് സാധാരണ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയും അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോൻ 126 ഉം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രണ്ടുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് 200 നു മുകളിലും മൂന്നുമാസത്തെ.

ആവറേജ് ഷുഗർ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എച്ച്പിഎ one സി അത് 6.5ൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം ആണ് നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായി മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതലായി അമിതമായിട്ടുള്ള ദാഹം അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് അതുപോലെ തന്നെഒരു മൂന്നുമാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/NVz8O5Opru0