ഷുഗർ എന്നെന്നേക്കുമായി കുറക്കാം ഈസി ആയി

നമുക്കറിയാം പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കാലാകാലങ്ങളായി തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രതുവിന് വിന് മുമ്പ് 1500 bc മുതൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മദ്യത്തിലാണ് ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ഇതിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നോ.

   

ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തടുക്കണമെന്നും പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ എങ്ങനെ തടയണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇതൊരു വിരോധം ആവാസമാണ് അധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും രോഗികൾ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിലെ ക്ലിനിക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്താലും ജനറൽ മെഡിക്കൽ ഔഷെൻസിൽ വരുന്ന ഒരു നാൽപതി ശതമാനം.

എങ്കിലും പ്രമേഹരോഗം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും സർജിക്കൽ സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ അതിലും കാണാൻ 40 9ഉം ശതമാനം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ ആണെങ്കിൽ കാർഡിയോളജി ന്യൂറോളജി അലവിഭവങ്ങളാണ് എങ്കിൽ 60% രോഗികൾക്കും പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് എന്ന് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസവും അധികം ലോക ജ്ഞാനവും ഇത്രയും.

അധികം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരമുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അധികം ആളുകളും പറയും രോഗം ഒന്നും ഇല്ല തലവേദനയുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് കേടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല പണ്ടത്തെ കുറിച്ച് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറച്ച് അധികമായി ഉണ്ട് മരുന്നു കഴിക്കുന്ന മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ കൺട്രോൾ ആണ് കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Ql859lbmUC4