എളുപ്പം വണ്ണവും കുടവയറും മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ! ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി

കുടവയർ കുറച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിൽ വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തെ നല്ലത് പോലെ തന്നെ ബാധിക്കാറുണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഐഫോൺ നോക്കിയാലും ടിവിയിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാം തന്നെ കൂടെ വേറെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളും ആണ്.

   

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഈ കുട നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് വല്ലാതെ തന്നെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടവയർ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് വയറിന്റെ പുറത്ത് വളരെ തിക്കായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പാണ്.

നമ്മൾ കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ല വയറിന്റെ മസിലുകളുടെ തന്നെ പല ലയരുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ലയറിന് പുറത്ത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ സ്കിന്നിന് തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കൊഴുപ്പ് നീ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും അല്പം വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ വയറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത്.

അകത്തെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനെ നമ്മൾ പരിഫറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേയുള്ള കൊഴുപ്പ് ഈ വയറിന്റെ മസിലുകൾക്ക് ഉൾവശത്ത് നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടലിന്റെയും മറ്റും ഭാഗത്തായിട്ട് വല്ലാതെ അടിഞ്ഞു കൂടാനായി തുടങ്ങുന്നു ഇതാണ് വിസ്രൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മിസറിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരവും നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം വയറിന്റെ ആ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് വല്ലാതെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഇത് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഓക്സിറ്റീവ് ഡ്രസ്സിന് കാരണമാവുകയും മാന്ത്രിക അവയവങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/xmdzmtqasZc