ജ്യൂസ് രാത്രിയിൽ ആണിന് കരുത്തു നൽകും

വന്ധ്യത കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരുപാട് ദമ്പതികളെ കണ്ണീര് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ പ്രയാസത്തിൽ ആക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആരുടെ വന്ധ്യത എന്നുള്ളത് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.

   

ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങളും ആഹാരവും വ്യായാമവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള സങ്കടം മാറ്റി കുഞ്ഞ് കാൽ കാണാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു വർഷം ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ചിട്ടും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും.

ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല എങ്കിലാണ് മന്ദിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് രണ്ടുവട്ടം മെൻസസ് ആയ വരെ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് വന്ധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഒരു വർഷം ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുക അത് വർഷം ഒരു സ്ഥിരമായി തന്നെ ഗർഭനിരോധനം മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും നാലുമാസം അഞ്ചുമാസം.

എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദമ്പതികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാം ഓടി വരാറുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേടി വേണ്ട ഒരു വർഷമായിട്ടും ഇത് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇതിന് വളരെയധികം ഗൗരവകരമായി തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ആകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഈ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ സാധ്യതകളെല്ലാം കുറഞ്ഞുവരികയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ചികിത്സ വെയ്ക്കിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച്.

പോലും കൂടുതലായിട്ടും ഭഷത്തിലൂടെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും എല്ലാം രോഗങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സി ഓടിപ്പോലെ അണ്ഡാശയിലുള്ള മുഴകൾ വൈബ്രോയ്ഡ് തൈറോയ്ഡ് പോലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ലിങ്ക് വളർച്ച കുറവ് ടെസ്റ്റ് കുറവ് ഹോർമോൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ട് അവിടെ ബ്ലോക്കുകൾ വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥഅതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/LhZkYw_-LAs