ഇങ്ങനെ അല്പം കായം കഴിച്ചാൽ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും മാറും

പിന്നെ നമുക്ക് പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളത് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച രോഗികൾക്ക് പോലും ഒരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് പ്രമേഹം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചാസാരയുടെ.

   

അളവ് വർധിക്കുന്നതാണ് വെറുതെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് മാത്രമാണ് ഡയബറ്റീസ് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പലവിധത്തിലുള്ള ഡാ ഡേമേജസിനെയും അനന്തരഫലം ആയിട്ടാണ് പ്രേമേഹം എന്നുള്ള അസുഖം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രധനം മായിട്ടു ഡയബറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ അഥവാ ഇൻസുലിൻ ഡിപെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിസ്.

എന്ന് പറയും സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രായത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ.

കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അളവ് കുറയുന്നതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇൻസുലിൻ എനിക്ക് പൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ശരീരം വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതിയെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനെ ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ഇൻസുലിൻ കുറയുന്നത് കാരണമാണ് എങ്കിലും ഇൻസുലിൻ അസിസ്റ്റൻസ് കാരണമാണ് എങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/juDAfMV8rqw