ഇതൊരുസ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ പ്രമേഹം, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, കൊളസ്‌ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് പ്രമേഹത്തിന്റെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായ സംശയങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാൻ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹം മൈക്രോവസക്കുലർ അതായത് ചെറിയ രക്തധമനികളിലും വലിയ രക്തമനുകളിലും രണ്ട് തരത്തിൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചെറിയൊരു രക്തധമനികളിലെ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്.

   

നമ്മൾ മൈക്രോമാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ മൈക്രോ വാസ്കുലർ കോബ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് വലിയ രക്തധമനികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒന്ന് ഹൃദയരോഗം മസ്തിഷ്ക ആഘാതം കാലിലേക്കുള്ള രക്തം പോകുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് വലിയ രക്തധമനികളിലെ രോഗം പ്രമേഹം നിയന്ത്രണം മാത്രം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായി സാധിക്കില്ല ഒപ്പം തന്നെ അനുബന്ധ.

രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം രക്ത സമ്മർദ്ദം നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണത്തിന് ആയിരിക്കണം നാലാമത് ആയിട്ട് നല്ല ജീവിതശൈലി ആയിരിക്കണം എത്ര കാര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമാണ്.

നമുക്ക് നല്ല വലിയ രക്തധമനങ്ങളിലേക്ക് രക്ത ഓട്ടത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ ആയി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്ലീഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിന് പറയുന്നതും വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ടു വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/OikeMB8dS-M