ഇത് ഒരു കഷ്ണം മതി പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താം ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ

പ്രമേഹ രോഗി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗിയും കൂടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിർവചിക്കുന്ന അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രമേയ രോഗത്തിന് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ടൈപ്പ് ONE പ്രമേഹം ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട.

   

രണ്ടു വകുപ്പുകളിൽ ആണ് എന്നത് ഇതു കൂടാതെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രമേഹത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും അതാണ് മുഖ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് പ്രമേഹങ്ങൾ അതിലെ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാല്പതുകളിലെ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് വരുന്ന പ്രമേഹം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കുകൾ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്.

ഈ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം വളരെ നേരത്തെ 18കാരിലും 20 കാരിലും വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് വളരെയധികം ഭയാജനകം അവസ്ഥയാണ് അടുക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത് 2025 എല്ലാം ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു പത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൽ ഒന്ന് ആളുകൾ പ്രമേഹം ഉള്ളവരായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിത.

ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സമയമായിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പ്രമേഹം എവിടെയെല്ലാം രക്തസക്രമണം ഉണ്ടോ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രമേഹം അതിന് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ പതിയെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി അത് മാത്രമല്ല പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം പ്രമേഹം എവിടെയെല്ലാം രക്തധമനി ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കേടുപാടുകൾ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തെ രക്തധമനികളിലും അത് മസ്തിഷ്കം എടുത്താലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Bxw_gAKbcmw