വെറും 10മിനുട്ടിൽ ശീഘ്രസ്‌ഖലനം മാറ്റിയെടുക്കാം.. ഇതൊരല്പം പുരട്ടു..

പുരുഷൻമാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത് ഉദ്ദേരണം കുറവ് രണ്ടാമതായി ശ്രീ സ്കലനം ഇടിയെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് കാണുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ചചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശീക്രസ്കലനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് 30 മുതൽ 40% പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.

   

എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പലതരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാനസിക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് പലർക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ സീക്രസ്കലനം എന്നാൽ എന്താണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സീക്രസ്കലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഉള്ള പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്കലനം ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്രീ സ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവചനം പലരും പല രീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കും.

പുരുഷനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സുഖം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിസ്ക്കലനം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെയും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ടുമുമ്പും ഇതു സംഭവിക്കുന്നതും ശ്രീ സ്കലനം ആയിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി ഉണ്ടായത് ശ്രീ സ്കലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ.

ഒരു മിനിറ്റിനകം സംഭവിക്കുന്നതിന് സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാകാം ഈ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം കാണാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/YS96iNRSVK0