ഇനി എളുപ്പത്തിൽ മാറും എത്ര പഴകിയ വെള്ളപോക്കും

ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികപരമായ നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും വെള്ളപോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിയുരുക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല സ്ത്രീകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ആളുകൾ ചികിത്സ എടുക്കാനായി മടിക്കുകയാണ്.

   

ചെയ്യുക പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖമുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മടി എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തരത്തിലുള്ള വെള്ളപോക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കാം സാധാരണയായി നമ്മൾ നമ്മുടെ അണ്ഡോല്പാദന സമയത്ത് അതായത് ഒരു 15 വയസ്സിന് 45 വയസ്സിനെയും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണ ഫിസിയോളജിക്കലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപോക്ക്.

ലൂകൊറിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് അസ്ഥി ഒരുക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്ഥി ഉരുക്കി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ ഫിസിയോളജിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് മുട്ടയുടെ വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വൈറ്റ് കളർ ഡിസ്ചാർജ് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ഇത് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓവുലേഷൻ സമയത്താണ്.

കാണപ്പെടാറുള്ളത് വിസർജനം നടത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസം മുറയുടെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അസുഖം ആയിട്ട് കരുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ ചികിത്സ നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹായ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളപൊക്കിനു പ്രധാനമായിട്ടും നിറത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/DujDih0wGqU