ഇതൊരു സ്പൂൺ രാത്രി കഴിക്കു ലൈം.ഗിക ബലഹീനതക്ക്

ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ധാരണ കുറവിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംബന്ധമായുള്ള ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അറിയുക വളരെ എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഓർഗൻസിലേക്ക് രക്തക്കുഴലുകളിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം.

   

ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ലൈംഗിക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം നടക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസ് മെറ്റസ് ഒരുപാട് കാലമായി പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രക്തക്കുഴലിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലോകളിൽ രക്ത ഓട്ടകുറയുന്നു അവിടെ ഉപയോഗത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അമിതമായിട്ട് ഇത് രക്തത്തിൽ ഈ യൂറിക്ക് ആസിഡ് അമിതമായിട്ട് തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള.

പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് മാനസികം ആയിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ടാണ് മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഓഫീസിലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബസംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ.

അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സമയത്ത് ലൈംഗികബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ എത്തിപ്പെടുത്താനായി കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റി എങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് ഈ എൻസൈറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..https://youtu.be/GHAPOyB3B9U