തടി കുറയ്ക്കാന് എളുപ്പവഴി എളുപ്പത്തിൽ വണ്ണവും വയറും കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗം ഇല്ല

വയർ കുറച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിൽ വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒരുപാട് കോട്ടം താട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാം തന്നെ കുടവയർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ.

   

കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളും പ്രോഡക്ടുകളും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ കുട നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് കുഴപ്പു വല്ലാതെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുടവയർ എന്ന് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക വയറിനു പുറത്തു വളരെ തിക്കായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു കൊഴുപ്പാണ് നമ്മൾ കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം വയറിൽ മസിലുകൾ.

തന്നെ പല ലയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ലയറിന് പുറത്ത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ തൊട്ട് താഴയായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് വയറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വണ്ണമുള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ വയറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനെ പെരിഫറൽ ഫാക്ട് എന്നാണ്.

പറയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പുറമേയുള്ള കൊഴുപ്പ് എന്നാൽ ഈ വയറിന് മസിലുകളുടെ ഉൾവശത്ത് നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു കൂടലിന്റെയും മറ്റു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊഴുപ്പ് വല്ലാതെ തന്നെ അടിഞ്ഞു കൂടാനായി തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ ഇതു കൂടുന്നപ്പോൾ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെയേറെ അപകടകരവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വയറിന്റെ സ്പേസിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് വല്ലാതെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അത് ആതിരിക അവയവങ്ങളുടെ മേൽ വല്ലാതെ പ്രഷർ വരുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/pUZjIZHUVYs