ഈ ഇല മതി ഷുഗർ ജീവിതത്തിൽ വരികയുമില്ല വന്ന ഷുഗർ മാറിപോകും

നമുക്കറിയാം പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ശബ്ദമായി തന്നെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇതിനുമുമ്പ് 1500 ബി സി മുതൽ തന്നെ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നാൽ 19 നൂറ്റാണ്ടിലെ മദ്യത്തിൽ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നതിനും ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന്.

   

എങ്ങനെ തടുക്കണമെന്നോ അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇതൊരു വിരോധമാണ് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇന്നും രോഗികൾ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിലെ ക്ലിനിക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്താലും ജനറൽ മെഡിക്കൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിൽ വരുന്ന.

40% എങ്കിലും പ്രമേഹരോഗം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കാം സർജറി വിഭാഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതിലും കാണാൻ 40 50% സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഭാഗങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ കാർഡിയോളജി ന്യൂറോളജി മംഗലാ എങ്കിൽ 60 ശതമാനം രോഗികൾക്കും പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് എന്ന് കാണുന്നത് ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ലോക ജ്ഞാനവും ഇത്രയധികം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുമുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക്.

ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അധികം ആളുകളും പറയും ലോകമൊന്നും തന്നെയില്ല ഒരു തലവേദനയുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് കേടു ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല പണ്ട് കാലത്തെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറിച്ച് അധികമായി ഉണ്ട് ഇന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ കണ്ട്രോളുകളാണ് ഇതാണ് സ്ഥിതി അവര് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ 360 ബ്ലഡ് പ്രഷർ 360 300 ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/TUU-TSLCOmc