ഇത് പോലെ വെളുത്തുളളി കഴിച്ചാൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ ഷുഗർ നോർമലാവും

ഇന്ന് പ്രമേഹത്തിന് അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രമേഹം മൈക്രോമാസ്കുലർ അതായത് ചെറിയ രക്തധമനികളിലും വലിയ രക്തധമനികളിലും രണ്ടുതരത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയ രക്തധമനികളിലെ സങ്കീർണതകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ.

   

കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ VASCULAR കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ മൈക്രോ വൈസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് വലിയ രക്തധാമാനികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൃദയരോഗം രണ്ടാമത് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം കാലിലേക്കുള്ള രക്ത സംവരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ആണ് അതിലുൾപ്പെടുന്നത് വലിയ രക്തധമനുകളിൽ ഉള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം നിയന്ത്രണം മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി.

സാധിക്കണമെന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു തന്നെ നിർത്തണം രക്തസമ്മർദ്ദം നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണം നാലാമത് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതശൈലി ആയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയായെങ്കിൽ.

മാത്രമാണ് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള രക്തധമുകളിലുള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയാക്കാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രക്ത ആർദ്ധി സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസിനോട് വളരെയധികം ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ടു വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രഷർ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Q6mVmxB6qqM