ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് തടയാൻ

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ അത് ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കാറില്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇത്രയും അധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കാണ്.

   

എങ്കിൽ കിഡ്നി പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രേമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് ആയിരിക്കാം ഇത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പല രീതിയിലും പറയുന്നത്.

കാണാം വളരെ നേച്ചറിലാണ് വളരെ ഓർഗാനിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുവേ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് മദ്യം ശരിയെല്ലാം.

മദ്യം ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും അധികം മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണോ സത്യത്തിൽ മദ്യം ഇതിൽ ഒരു ഭക്ഷണവും മോശമല്ല പക്ഷേ ഒരു ഭക്ഷണരീതിയും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനത്തിന് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് തെറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.