ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 4 കിലോ വരെ കുറക്കാൻ

ഇവിടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പേഷ്യൻസും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തടി കുറച്ചു ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാതെ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നു കുറച്ചുനേരം പോലും നിൽക്കാൻ വയ്യ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ അമിതവണ്ണം.

   

ഉണ്ട് കാരണം വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് അമിതവണ്ണം അത് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടാം ആരിൽ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അമിതവണ്ണം നമ്മുടെ ശരീര ഭാരം വെച്ച് മാത്രമല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് HEIGHT കൂടി വച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇഎംഐ.

ബോഡി മാസ ഇന്റക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരാളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾ അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വെയിറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ബൈ ബൈ ഹൈറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡി മാസ ഇൻഡക്സ് സൂചക വെച്ചിട്ടാണ്.

നമ്മൾ ഒരാളുടെ വണ്ണം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് 18 മുതൽ 22 വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നോർമൽ ലെവൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 18 ൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ അണ്ടർ weight.

അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരഭാരം കുറവാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 25ന് മുകളിലാണ് എങ്കിൽ 25 മുതൽ 30 വരെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവർ അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി 30 മുതൽ 40 വരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അമിതവണ്ണത്തെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലാസ്സ് വൺ ക്ലാസ്സ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.