ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി മൂക്കിലുണ്ടാവുന്ന അലർജി മാറാൻ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മൂക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി ക്രൈറ്റ്സിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതുമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് അതായത് മൂക്കിന്റെ ഉള്ള അലർജി ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അലർജി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പല ആളുകളും ചോദിക്കും.

   

എന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് കാരണം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം പക്ഷെ എല്ലാ നേരെ തല തിരിച്ചാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമ്യൂണിറ്റിയുടെ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെസ്പോണ്ട് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മൂക്കിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള.

ഒരു കഴിവുണ്ട് തന്നെ മൂക്ക് അടയും അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് തുമ്മൽ അനുഭവപ്പെടും കയറി പോയ സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു പുറത്തേക്ക് പോകാനായി നമ്മൾ തുമ്മാനായി തുടങ്ങും കുറെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പച്ചവെള്ളം പോലെ വരും അത് വാഷ് ചെയ്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടി എല്ലാം അത് നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു കഴിവാണ്.

നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധശേഷി ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊടികൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വരും മൂക്ക് അടയുകയും മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാനായി തുടങ്ങും തുമ്മാനായി തുടങ്ങുമെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള.

പേഷ്യൻസിനും പല ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇമ്മൂണിറ്റിയുടെ കുറവുകാരണമല്ല മുതലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കളയാനായി കഴിയില്ല കാരണം.

നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലുകളിലും ഓരോ കോശങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് അത് ജനറ്റിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്തെല്ലാമാണ് അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ചില രോഗികൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം മൂക്കടപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഫാൻ ഇട്ടാലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.