ഇനി ഈസി ആയി ആർ.ത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം

ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പിസിഒഡി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പിസിഓഡി യുടെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ട്.

   

ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മൂലകാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പി സി ഡി പിസിഒഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ മെട്രോമീൻ പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ ആണ് പറയുന്നത്.

അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഷുഗറിന് നൽകുന്ന ഒരു മരുന്നാണല്ലോ ഇതാണ് പിസിഒഡിക് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പലർക്കും അനുഭവപ്പെടും എന്താണ് ഇതിന്റെ മൂലകാരണം എന്താണ് ഇതിൽ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിസിഒഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോളി സിസ്റ്റം ഓറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും.

ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റിക് ഓവേറിയം ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ഡത്തിൽ ഓവറിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പോളിക്കൂട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മെച്ചവരായിട്ട് ഒരു പോളിക്കൂൾ ആയിരിക്കും റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ഹോർമോണൽ ഇൻബാലൻസർ F H അളവ് കുറയുക ഇൻസിഡന്റ് ലെവൽ കൂടുക ഇതെല്ലാം.

ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ ചാൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരേപോലെത്തെ രീതിയിലുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ആകുന്നു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ആകുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയെല്ലാം അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പോളികൂൾസ് ഒരു കുരുക്കൾ ആയിട്ട് എയർ ബബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാഞ്ഞി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.