മരണം വിതക്കും ഈ ജ്യൂസ് ! സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വൈറൽ ആയിട്ട് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചാണ് ജ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ജ്യൂസ് എന്ന് യഹൂദന്മാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്.

   

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കിഡ്നി ഡാമേജ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിരുതാഹാരങ്ങൾ ഇന്ന ഭക്ഷണത്തിനു കൂടെ ഈ ഭക്ഷണം കോമ്പിനേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ.

ശരിയാണ് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് ആ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ മോശമായിട്ട് കാണിക്കാനോ അല്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ജ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്.

ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് അതിനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആയത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇറ്റലിയിലാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ലെമനയുടെ.

എന്ന് പറയുന്ന നാരങ്ങാവെള്ളം ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജ്യൂസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇത് പക്ഷേ ബിസി 8000 മുമ്പ് തന്നെ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴച്ചാർ ആണല്ലോ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു ചാറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിന്റെ രൂപത്തിൽ.

വൈനിന്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാം വളരെ പണ്ടേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം വരുന്നത് ഇതിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആയിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം അത് യുഎയിലേക്ക് വരികയും മിഡ്ൽ ഈസ്റ്റ്‌ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജ്യൂസിന്റെ ഫോം എല്ലാം മാറി പല രീതിയിലുള്ള ജ്യൂസുകൾ അതായത് മിൽ ഷെയ്ക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.