ഈയൊരു ചെടി മതി രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രമേഹം നോർമലാവാനും

ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് മേഘത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമേഹം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.

   

എന്തെല്ലാം ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകാം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് പ്രമേഹം മറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ONE ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള.

ഇൻസുലിൻ കുറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് ടു പറയുന്നത് ഉള്ള ഇൻസുലിൻ കഴിവ് അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലൂടെയാണ് ടൈപ്പ് ന്യൂ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് കൂടുതലായും കാണുന്നത് 30 വയസ്സുള്ള ആളുകൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പൊതുവേ കാണുന്നത് ടൈപ്പ് ONE കാണുന്നത് 30 വയസ്സിനും മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ധാരണ നമ്മുടെ റൂട്ടിയും ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ.

പ്രമേഹം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ മോൻ 126 ഉം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 200 നു മുകളിലും മൂന്നുമാസത്തെ ആവറേജ് ഷുഗർ വിവറേജ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ലാസ്റ്റ് മൂന്നു മാസത്തെ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത്.

ശരീരത്തിലുള്ള ഷുഗറി അളവ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എച്ച്പി എവൻസ് എന്നുപറയുന്നത് 6.5 കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രം പോവുക കൂടുതലായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ദാഹം അമിതമായിട്ടുള്ള മീശപ്പനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/B_gnrMCkHhM