വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കും! ഈ നാളുകാരായ മക്കൾ ഉണ്ടോ ?

അടുത്ത സമയത്ത് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചുസ്വാമി എനിക്ക് ഇടയായി എനിക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടകാലം ആണ് ഒരു രീതിയിലും എനിക്ക് ഉയർച്ച വന്നു ചേരുന്നില്ല മിമിക്ക് വീടുകളിലും പറയാറുണ്ട്നക്ഷത്രത്തിന് ലോട്ടറി അടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു സമയമാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം എന്നാൽ.

   

എനിക്ക് രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നില്ല ഏതു വഴിപാടുകളിൽ ഞാൻ നേർച്ചകളില്ല ഞാൻ പോകാത്ത ജ്യോത്സ്യന്മാരില്ല പോകാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇല്ല എന്താണ് എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തുടർക്കഥ പോലെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ.

ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് നേടാനായി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സമയം തന്നെയാണ് നക്ഷത്ര പ്രകാരം നല്ല സമയം തന്നെയാണ് ഇയാൾ പോകാത്ത ഇയാൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളുടെ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറില്ല.

പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബക്ഷേത്രം ഏതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുല ദൈവം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ നേർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ദൂരെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം വഴിപാടുകൾ നടത്താറുണ്ട് നേർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ട് എവിടെ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്.

എനിക്ക് ഒരു മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ടെൻഷനാണ് വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലദൈവം ഏതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല പറഞ്ഞു കുല ദേ അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭദ്രകാളിയെ കുലദൈവമായി സങ്കൽപ്പിച്ച് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി.

ഒരു ചെറിയ ഒരു വിളക്ക് ഒരുപാട് ആയി നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഒരു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവളുടെ ദുഃഖം ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..