ഈ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും മായം കലർന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പലപ്പോഴും മലിനം വിശ്വസിക്കുന്ന വായു മലിനം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പിച്ചർ ഭാഗ്യമായി ആന്തരികമായി ഡ്രസ്സ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ശരീരം നിരന്തരമായി ഡ്രസ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി.

   

ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ഒന്ന് ലിവറും നമ്മുടെ കിഡ്നിസും നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായി സഹായിക്കുന്ന 10 പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആണ്.

ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായി എപ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും തളർച്ച ഇതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഇതിനുള്ള കിഡ്നിയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട  നമ്മുടെ ചുവന്ന രക്ത അണകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും.

പ്രവർത്തനത്തിന് വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എറിത്രോ poyatit പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു. ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ക്ഷീണം ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്പർ ടു ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കുക.

പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികളിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുകയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കുറവ് മൂലം ശരീരത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം ആകാം.

ചർമ്മത്തിന് അധികമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈനെസ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു തരത്തിലുള്ള അലർജികൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ചർമ രോഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിനകത്ത് ഡ്രൈനെസ്സും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.