തൈറോയിഡ് രോഗം കുറയും, ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി!

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞ് ഒരു ഹോർമോൺ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈറോയ്ഡ് ഒരു വേരിയേഷൻ പി എസ് എച്ച് ഒരു വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയ്ഡിനുള്ള ഗുളികകൾ കഴിച്ചോളൂ എന്നാണ്.

   

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഭൂരിഭാഗം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണം അയഡിൻ എന്നൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാത്തത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള.

ഉപ്പ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് പ്രശ്നം നമ്മൾ ആയഡിന് ചേർത ഉപ്പ് കഴിച്ചിട്ടും തന്നെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൽ പ്രശ്നമാണ് തൈറോഡ് രോഗികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തൈറോയ്ഡിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് ആയഡിന് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പഠനത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതലായി.

ഇന്ന് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മിതമായ വണ്ണം രണ്ടാമതായിട്ട് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണൽ രോഗങ്ങളാണ് ഇതുകൂള്ള ടെൻഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം കീടനാശിനികളുടെ രോഗം പ്രസവശേഷം സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ.

തൈറോയ്ഡിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് തളം തെറ്റലുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അമിത വണ്ണം ഓട്ടോ മ്യൂണൽ രോഗങ്ങളും തന്നെയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തളം ഉണ്ടാകുന്നത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എനിക്ക് തൈര് അമിതവണ്ണം ഉള്ളത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയുമെന്ന് എന്ന ആളുകൾ പലതുമുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിതവണ്ണം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.