ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ശീഘ്ര.സ്‌ഖ.ലനം മാറ്റി പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപെടുത്താൻ

ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ബാധ്യതയായി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ സ്ഖലനം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സ്ത്രീയ്ക്ക് രതിമൂർച്ഛ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു പകുതിക്ക് വെച്ച് തന്നെ കലനം സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സ്ത്രീ നിരാശയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ നിരാശ ദേഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീക്രസ്കലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്നു വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ബഹുമാനം നൽകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ആണ് സീക്രസ്കലനത്തിന്റെ പരിണിതമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഒരു രോഗമല്ല എന്നുള്ളത്.

അതിൽ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദാമ്പത്യം ബന്ധത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് അതിന് പരിഹാരം നൽകേണ്ട ഒരു കടമ സെക്സ് ഓളജിസ്റ്റ് മുമ്പിലുണ്ട് ഈ രോഗത്തിന് ഇന്ന് ചികിത്സ നിലവിലുണ്ട്.

ചികിത്സയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ശ്രീസ്ഖലനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ജന്തുക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ജന്തുക്കളിലും സ്ഖലനം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കോഴി ആകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള.

മൃഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ശുക്ലം സർജനം നടത്തുന്നു ഒരേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉല്പാദനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ലൈംഗികത അതേസമയം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആനന്ദത്തിന്റെ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഉൽപാദനം ഇതിന്റെ ഒരു പാർശ്വഫലമാണ് എങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനൊരു തമാശ രൂപയാണ് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രത്യുൽപാദനം വേണ്ടിയുള്ള ഈയൊരു പ്രക്രിയ ആനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രീസ്ഖലനം ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യംഎന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/2801A4Ut8V4