ഇങ്ങനെ ഉലുവയും വെള്ളവും കഴിച്ചാൽ രക്തക്കുഴലിൽ ഉള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ പുറത്തു കളയും

നമ്മളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടാവും ഉലുവ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ബെൻസിറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉലുവ കഴിക്കുന്നത്.

   

കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഉലുവയുടെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നത് ചോറിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല.

അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എന്തെല്ലാം ആണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഉലുവയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആന്റിഓക്സൈഡ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ലവണങ്ങളും.

ഫൈബറുകളും എല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ഫൈബർ ഓക്സൈഡും എല്ലാം ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നത് ഇത് ഗുണം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കുടലുകളിൽ അതായത് gutt എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ എല്ലാമാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും.

ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൻകുടലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള അണുക്കൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വൻകുടലിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഹെൽത്ത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മെയ്ന്റന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുകൊണ്ട് പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന.

ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അതുപോലെതന്നെ മോഷൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദഹനത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഡെയിലി നമ്മൾ ഉലുവ കഴിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറികിട്ടും കൂടാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈബറുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.