ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിപി കുറക്കാം മരുന്നില്ലാതെ

ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഇന്ന് ജീവിതശൈലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗമാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് എല്ലാം തന്നെ മാറാറുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെതന്നെ ഹൃദയത്തിന്.

   

സ്പന്ദനം അതുപോലെതന്നെ കണ്ണുകളിലുള്ള റെറ്റിനപ്പതി കൂടുതലായിട്ടും മധ്യവയസ്സുള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നിന്നും രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്ക്.

രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ രക്ത കുഴലുകളിലും പ്രഷർ കൂടുന്നു അവരുടെ ഭിത്തികളിലും പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ 180 ബാർ എച്ച് ജിഎം ആണ് ഹൈ പ്രാകുന്ന.

ഒരു അവസ്ഥയിൽ 140/ 90 അതിൽ കൂടുതൽ ആകുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈമറി ഹൈടെൻഷൻ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നു പോലുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്.

എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറുടെ അരികിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മൂലം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ആയിട്ടും.

അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇതിനെ എസെൻഷ്യൽ അസുഖങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടുവരുന്ന.

ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ് അത് ലിനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളിൽ അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡ് ഡിസ്നിഷൻ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.