പെട്ടെന്ന് കളയും വയറ്റിലെ ഗ്യാസിനെ ഒറ്റമൂലി

ആളുകൾ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണ് ദഹനക്കേടിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറു വീർക്കുക നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ എല്ലാം.

   

നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ നെല്ലാമാണ് പറയാറുള്ളത് കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിന് എത്ര വലിയ ഒരു കാര്യമാക്കി എടുക്കാറില്ല എന്നാൽ വളരെ നിസ്സാരമാക്കി കളയേണ്ട ഒന്നല്ല ഈ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇപ്പോൾ എന്താണ് അസിഡിറ്റി എന്താണ് ദഹനക്കേട് ഇതുവരെ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതുവരെ തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ കൂടുതലായിട്ട് ആസിഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

നമ്മൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അതുപോലെതന്നെ വയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന എരിച്ചിൽ ഇതെല്ലാം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ആസിഡിറ്റി നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ വൈറൽ പുണ്ണ് അൾസർ ആണ്.

മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ നിസ്സാരമാക്കി കളയേണ്ട ഒന്നല്ല പറയുന്നത് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിവയറിന്റെ ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ വരിക വയറു വീർക്കുക വിളിച്ചത് കെട്ടുക അയൺ അനുഭവപ്പെടുക ഇതെല്ലാം.

ദഹനക്കേടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ദഹനക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണ സംസ്കാരം ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് മസാലകൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതുപോലെതന്നെ കൃത്രിമം ആയിട്ടുള്ള മണം അതുപോലെതന്നെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/aKNsSFNaFUk