നാളുകളായി അലട്ടുന്ന തൈറോയിഡ് എന്നന്നേക്കുമായി മാറും, ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി

പ്രേമേഹം പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ എത്തുന്നത് അതുപോലെതന്നെ.

   

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായ ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗം എന്ന് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ ചിത്രശലഭത്തിൽ പോലെ.

ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് രോഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള.

കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോക്സിൻ ഈ തൈറോക്സിൻ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ കരളിൽ നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം.

വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും തൈറോയ്ഡ് രോഗം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതുപോലെതന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡിസംഹൈപോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള.

തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് അതുപോലെതന്നെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/K9Pef-lLNfw