ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി മൈഗ്രൈൻ തലവേദന മാറ്റാൻ

മനുഷ്യനെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തലയുടെ ഒരു വശത്ത് അധികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ മൈഗ്രേൻ എന്നുള്ളത് വിളിക്കാറുള്ളത് മൈഗ്രേൻ പല ആളുകളിലും പല രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പൊതുവായിട്ടു മൈഗ്രൈനു ഉണ്ട് ചില തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്.

   

തന്നെ ഏറ്റവും പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇതിനൊരു ഓർ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഓറ എന്നുള്ളത് രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ ചില തിരക്കുള്ള മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാം ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് അതിനെയാണ്.

നമ്മൾ ഒറ എന്നുള്ളത് വിളിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇത് കണ്ണിനകത്ത് വരുന്ന ചില BULUR ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് കണ്ണിൽ വരുന്ന വെളിച്ചു ആയിരിക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആകും ഓരോ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്.

ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ട്രിഗറി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ട്രിക്കറിങ് പലർക്കും പല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മൈഗ്രേനാണ് മറ്റു ചില ആളുകൾ ഇത് അധികഠിനമായിട്ടുള്ള.

ശബ്ദമായിരിക്കാൻ വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഇന്റന്റ് സിറ്റി ആയിരിക്കാം എങ്ങനെ ആയാലും പലർക്കും മൈഗ്രേൻ വന്നതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുട്ട് ഉള്ള മുറിയിൽ ശാന്തമായി തന്നെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേൻ കുറയുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

മറ്റു ചില ആൾക്കാർക്ക് ശ്ദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗട്ടു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് മൈഗ്രേൻ കൂടുതലായും വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുക നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക.

ഗ്യാസ് വന്നു നിറയുക മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് പലർക്കും മൈഗ്രൈൻ ടൈഗറിൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഗുട്ട് മൈഗ്രുള്ള ബന്ധം ആയധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആയിട്ടുള്ള ഹിപ്പോക്രാസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവരി ഡിസീസ് ഫ്രം THE ഗുട്ട ഇതിനെക്കുറിച്ച്കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.