ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഏത് നടുവേദനയും പമ്പ കടക്കും

പല പേഷ്യൻസും ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് നടുവേദനയാണ് നടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ഉപ്പുറ്റി വരെ അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ വിരലുകൾ വരെ എല്ലാം വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തേയ്മാനം വന്നു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്ലൈന്റ് സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കാലിലോട്ടു വേദന വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഒരു നാഡിയാണ് സയാറ്റിക് നേർവ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാറുള്ളത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാലിലേക്ക്.

വേദന എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ നേർവ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഞരമ്പിന് വരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഈ നേർമിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട.

കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നീളമുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാഡിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നടുവിൽ നിന്നും തുടങ്ങി നട്ടെല്ലിന്റെ നടുഭാഗത്തുള്ള ഫോർ മുതൽ എസ് ത്രീ വരെയുള്ള.

സൂക്ഷ്മുന നടിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടസ്ലൂട്ടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരവിപ്പ് കാലിന് അനുഭവപ്പെടാം അതുപോലെതന്നെ കാലിന് വിറയൽ അനുഭവപ്പെടാം.

വേദന അനുഭവപ്പെടാം പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലും കൂടുതൽ സമയം.

ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലും സായടിക്ക അനുഭവപ്പെടാം കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ കാണാറുണ്ട് ഇതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ഷതം അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.