പൂർണ്ണമായും തലയിലെ നീർക്കെട്ട് മാറാൻ

മാറാത്ത തലവേദന മൂക്കൊലിപ്പ് ജലദോഷം ചുമ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് മൂലമാകാം എന്താണ് സൈനസൈറ്റിസ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് ശ്വസിക്കുന്ന.

   

വായു കടത്തിവിടുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള അറകൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈന്യസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലുതരത്തിൽ ആണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് മാച്ച് ലൈൻ സൈനികീസ് പിന്നെ മൂക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ഉണ്ട് അതിനാണ്.

ഫ്ലോട്ടൽ സൈന്യസ് എന്നു പറയുന്നത് കണ്ണിന്റെ പുറകിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പീനൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി സഹായിക്കും മൂന്നാമതായി.

ചോദിക്കുന്ന വായു മൂക്കിലൂടെ പോയി സൈനസൈറ്റിസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ പറഞ്ഞതിന് സൈനസൈറ്റിസിന് ചുറ്റിലും ചില തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് കോശങ്ങൾ മ്യൂക്കസ് അഥവാ കഫം റിലീസ് ചെയ്യും ഈ കഫം നമ്മുടെ വായുവിൽ.

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ ഡിസൈനിസീസ് നശിപ്പിക്കും മൂക്കിലുള്ള കഫം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കഫം അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അവിടെ നീർക്കിട്ടുണ്ടാവുകയും അവിടെ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

സൈനിസൈറ്റിസ് മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മാറുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഉള്ള കാരണം വൈറൽ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.