ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കരൾ വീക്കം ഫാറ്റി ലിവർ എളുപ്പം മാറാൻ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കരൾ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഫറ്റി ലിവർ എന്നുള്ള രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് കരൾ എന്നു പറയുന്നതു വളരെയധികം സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

   

തന്നെ കരളേ കരളിന്റെ കരളേ എന്നുള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കരളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെട്രോപൊളിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെതന്നെ കരൾ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഫാട്ടി ലിവർ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം.

മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നത് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളിൽ മുമ്പേതന്നെ കരൾ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുതരം ആയിട്ടുള്ള കരൾ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അവസാനം ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം മദ്യപിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള.

ആളുകൾക്ക് പോലും ഫറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരൾ വീക്കം എന്ന് ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ കൂടുതലായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫറ്റി ലിവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മെട്രോപോളിക്ക് syndrom എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ ചില ഒരു കൂട്ടം തന്നെയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്.

നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഒരു ഉള്ള ഒരു ശാപമാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിന് ലഭ്യതയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യായാമവും ഇതിനെ കുറച്ചു നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്.

ഇതൊരു മോഡൽ യുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.