ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലു തേയ്മാനം വരാതിരിക്കാൻ

എല്ലു തെയ്മാനത്തെ കുറിച്ച് പറയും മുമ്പേതന്നെ നമുക്ക് എല്ലിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ച്ചരെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മെട്രിസ് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കാൽസ്യം പോലെയുള്ള മിനറൽസെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്.

   

അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് എല്ലിനും ബലം നൽകുന്നത് ഈ മിനറലിസ്റ്റാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിനറൻസ് മിനറൽസ് ഒറ്റ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നതല്ല ഇത് അവിടെ ആഡ്.

ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് കാൽസ്യം ഇപ്പോഴും എല്ലുകളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകളിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് കാൽസം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡുകളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാൽസ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എല്ലുകളിലേക്ക് പോകും ഈ രീതിയിലാണ്.

നമ്മൾ അത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള ആരോഗ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യത്തെ 30 വർഷത്തിലാണ് ആ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള മെട്രിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ആരോഗ്യം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെയൊരു തുടക്കത്തിലും.

അതുപോലെതന്നെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയും എല്ലിന്റെ ശക്തികളെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും മിനറൽസിന്റെ ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.