വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോൾ മാറ്റിയ അത്ഭുത ഒറ്റമൂലി

ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ മിക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോളിന്.

   

ആഹാരം നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം തന്നെ രോഗികൾ പലപ്പോഴും ആയി ചോദിക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപാദനത്തിനും അതുപോലെതന്നെ വിറ്റാമിനുകളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള അംഗീകരണത്തിന് എല്ലാം തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള.

കൊളസ്ട്രോൾ മുക്കാൽ ഭാഗവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ ആഹാരത്തിൽ കൂടി കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നോർമലിനേക്കാൾ ഏറ്റക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്.

കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടി ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിയിലൂടെ നമുക്കൊരു വിധത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് പാരമ്പര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരുവിധത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം.

കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ കൂടി പരിഹരിക്കാനായി കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഡൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രധാനമായിട്ടും ട്രൈ ഗ്സറൈഡ് കൂടുതലുള്ളവർ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Lk9AyQisXtk