ഈ അടുക്കള ടിപ്പിലൂടെ വായ്നാറ്റം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാം!

ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വായിനോട്ടം ഇതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണോ അല്ല എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നാൽ വായ്‌നാറ്റം.

   

ഉള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായി സാധിക്കുന്നില്ല മുറികളിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മുറികളിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രീതിയിലുള്ള.

സംസാരങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലായി പ്രശ്നമായി കാണുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 30 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അതായത് നൂറിൽ 30% ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വയനാത്തിൻറെ ന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ പല ആളുകളും എന്താണ് ചെയ്യുക വായനറ്റം.

മാറുന്നതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മൗത്ത് വാഷ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൂന്നു നേരം പല്ല് തേക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം പല ആളുകൾക്കും മാറാറില്ല എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വയനാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം.

തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കാളും ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും വായിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വായിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ടെമ്പററി ഉണ്ട് ഒന്ന് പെർമിനന്റെ ഉണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനാറ്റം നിൽക്കുകയും.

പിന്നെ അത് മാറുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഫി കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചാലോ പുള്ളി കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ അത് അതിന്റെ ഒരു.

സ്മെല്ല് വായകത്ത് കൊടുത്ത സമയം ഫീൽ ചെയ്യും അത് കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം നോർമലായി മാറുന്നു ഇത് വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പെർമെന്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/AxeDcvHMmBY