വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ ആണോ? എങ്കിൽ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് സ്ത്രീകൾ കൊളുത്തുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയെ നന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അത്രയും ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ്.

   

നമ്മുടെ ശ്വാസം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ വിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ചില തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായി പാടില്ല.

വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ഈ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുക എന്ന് ക്രിയാ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ വളരെ ചെയ്യുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് കൊളുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട.

അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടി വിപരീത ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് ഇരട്ടി ദോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

തിരുമേനി ആർത്തവ ങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കാമോ എന്റെ അമ്മായിയമ്മ പറയുന്നു വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല നിലവിളിക്കിന്റെ അടുത്ത് വരാനായി പാടില്ലാത്ത പാടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇത് ശരിയാണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ വസ്തുത ഇവൾക്ക് കത്തിക്കാൻ.

ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദുഃഖമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ള ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാൻ ഇത് ശരിയായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം.

എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവ സമയങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിളക്ക് പൂജ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഇടപെടുന്നത് തൊടുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.