വെരികോസ് വൈൻ ഇല്ലാതാക്കാം അതും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ

കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ നിലനിറും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആകാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ.

   

അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിന് അരമണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിക്കാം ഒരു പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിൽ ഇനി ഇതിലെല്ലാം ഇതിപ്പോൾ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.

സാർ എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാലുകളിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാലുകളിൽ രക്തം തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴലുകൾ ഉണ്ട് വെയിൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഈ വെയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വാൽവുകളുണ്ട് ബ്ലഡ്.

അടിയിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടും മാത്രമേ കേറിവരുകയുള്ളൂ ആലുവക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് താഴേക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അതിന്റെ പ്രഷർ കാരണം രാജു ഇത് വെൻസുകൾ വീർത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാലുകളിൽ തടിച്ചിട്ടാണ് അസുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ.

എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലർക്കും പല രൂപത്തിലാണ് ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയായിരിക്കാം രാവിലെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല വൈകുന്നേരം കുറച്ചു ജോലി ചെയ്യാനായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചില്ലെങ്കിൽ.

വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും കാലുകളിൽ നല്ലതുപോലെ വേദന അനുഭവപ്പെടാം ഇത് കിടക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മിണ്ടിലേക്ക് എത്തി കിടക്കാൻ സമയത്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വെച്ചാൽ.

അതിനൊരു ആശ്വാസ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് പ്രസന്റേഷൻ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല ചില ആളുകൾക്ക് കാലിന്റെ പുറമേ കാണുന്ന വെയിൻസ് പുറമേ കാണുന്നതായിരിക്കും കോസ്മെറ്റിക് ആയിരിക്കാം കുഞ്ഞി ചെറിയ ചെറിയ മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ വലിയ വെൻസായിട്ട് മാറുന്നു നല്ലതുപോലെ തന്നെ കാലുകളിൽ കാണാൻ തൊട്ട് തോൽക്കിയാൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇതിനെ കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.