ശരീരം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

എന്താണ് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു പമ്പാണ് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ പേശി ആയിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിസി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അകറ്റി മരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു അ കാലത്തോളം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രാണവായുവും.

   

അതുപോലെതന്നെ രക്തവും എല്ലാം ലഭിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ നിർത്താതെ പ്രവർത്തിക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രണയ വായൂ ഹൃദയത്തിലെ പേശികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

ഹൃദയത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തധമനികളിൽ കൂടെയാണ് chonary ആർട്രി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് രക്ത കുഴലുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികളിലൂടെയാണ് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അകത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആ രക്തക്കുഴലുകൾ എല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു പോകുന്ന.

ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രാണവായു ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രായം നല്ലതുപോലെ തന്നെ വർധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ.

രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്തക്കുഴൽ അകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് രക്തക്കുഴലുകൾ വ്യാസം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാമല്ലോ പൈപ്പിനകത്ത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വ്യാസം നല്ലതുപോലെ ചെറുതായി പോകും.

അതുപോലെതന്നെ രക്തക്കുഴലിന്റെ അകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമയത്ത് ആ രക്തക്കുഴലുകളിലുള്ള കുഴലുകളിലുള്ള വ്യാസം ചെറുതായി പോകും ഇത് 40% ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 80 ശതമാനം വരെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ 90% വരെ ബ്ലോക്ക് വന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വാസം കുറഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ.

ഈ ഭാഗത്ത് രക്തം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടപിടിച്ചുകൊണ്ട് രക്തയോട്ടം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലച്ചു പോകാം അവിടെ പൂർണമായിട്ടും നിലച്ചുപോകാം രക്തയോട്ടം പൂർണമായിട്ടും നിലച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കടന്നു പോകില്ല പ്രാണവായു കടന്നു പോകില്ല രക്തം കടന്നുപോകില്ല.

ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രാണവായൂ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാർഡ് അറ്റാക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഹൃദയ ലോകത്തിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.