മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഒറ്റമൂലി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ ഉള്ള കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രആശയത്തിൽ വരുന്ന കല്ലുകൾ മലയാളികൾക്കും പലതവണയായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാകും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പറായി ചികിത്സ ചെയ്യുവാനും.

   

ഇത് വരാതിരിക്കാനുമുള്ള എങ്ങാണ് എന്താണ് വൃക്കയിലുള്ള കല്ലുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊരു ഫുൾ കല്ല് ആയിട്ടാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല മൂത്രത്തിൽ കൂടി വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള crystal രൂപത്തിൽ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന.

ക്രിസ്റ്റിൽ എന്നുപറഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് അല്ലാമാണ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത പല തരത്തിൽ ഉള്ള പാർട്ടികൾ ആണ് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിയർക്കുന്നു..

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെട്രോ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഓരോന്നിനും മേലെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു കല്ലുകൾ ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് കല്ലുകൾ ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ.

മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് പരിശോധനയുടെ കാണാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമും ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക.

എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഈ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/JgPlJwgXsK0