മൂന്നിരട്ടി പവർ നൽകും പുരുഷന് കിടപ്പ.റയിൽ ഇത്

സംതൃപ്തമായ ആയിട്ടുള്ള വിവാഹ ജീവിതം നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിൽ പലരും എല്ലാം നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് സംതൃപ്തമായ കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികത വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്.

   

എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് വിവാഹമോചനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിന് പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈംഗിക ആരോഗ്യം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ.

മരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തം ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതരീതിയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജോലി സംസ്കാരവും എല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്.

നല്ലതുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ഡയബറ്റിസ് വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നു ഫറ്റി ലിവർ വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് വളരെയധികം..

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ഒരു ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല ആളുകളുടെയും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇത് നമ്മുടെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയും അതുപോലെതന്നെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിനും വിവാഹ ജീവിതത്തിനും ഇത് വളരെയധികം വലിയ ഒരു പ്രകാരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായും രണ്ടു മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ.

നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈംഗിക ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/nzBfyN2a4mA