കോടീശ്വര യോഗം, വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പച്ചമുളക് നട്ട് വളർത്തിയാൽ!

ഒരു വീട് വീടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ വീടുവയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കൾ സ്നേഹത്തോടെ കൂടി തന്നെ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഊർജ്ജം നമ്മളിലും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്.

   

ഊർജ്ജം ദൈവാംശം തന്നെയാണ് ദൈവം ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നമ്മളിൽ കുറയുവാനും കൂടുവാൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാകുന്നു ഇതിനുള്ള കാരണം കർമ്മഫലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുവാനായി പാടുള്ളതല്ല അതേപോലെതന്നെ വാസ്തു അനുസരിച്ചും ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

എങ്കിൽ അവിടെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി തന്നെ വീട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

തന്നെയാകുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ് പകരമായി അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഊർജം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം കടബാധ്യതകളും എല്ലാം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീടുവച്ചാലും.

ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ എന്നാണ് പച്ചമുളക് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് ഇത് ഏത് ദിശയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടാം എന്നുള്ളതും എപ്രകാരം നടാം.

എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മരണം ശരിയായി ദിശയിൽ നട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ദോന്തോഷകരമായി തന്നെ ചേരും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമുളക് മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം.

ഔഷധമൂലം ഉലവാം പച്ച മുളക് ഔഷധമൂല്യം ഉള്ള ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാകുന്നു പല രൂപത്തിലും വിവിധ പേരുകളിലും ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

പാചകത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് പച്ചമുളക് എന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതു തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദൃഷ്ടി ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.