ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം എല്ലുകളുടെ ബലം കൂടാൻ

നമുക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലിനും ബലം വർദ്ധിക്കാൻ ആയിട്ട് കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ മഗ്നീഷ്യം കൂടി വന്നാൽ ഒരു വൈറ്റമിൻ കേട്ടു ഇത്രയും മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മുട്ട് വേദന കാലുവേദന കാരണം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒരു 40 വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള.

   

ആളുകളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസും പോരാ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലതരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ കൂടിയുണ്ട് കോളജ്ജിൻ എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല.

അതേപോലെതന്നെ കണ്ടറിയിഡ് സാൻട്രി എന്നു പറയുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിയന്റെ ഉണ്ട് ബോസ് ഹിറ്റ് എക്സ്ട്രാറ്റി ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചായ കാപ്പി പോലെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ നമ്മുടെ കാൽസ്യം അസോസിയേഷന് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചു സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പരമാവധി തന്നെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക.

അഥവാ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യവും മാക്സിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ആയിട്ട് കാരണം മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള കാൽസ്യം അബ്സോർബിയോൻ പോലും രണ്ടു പാനീയം കുറച്ച് കളയും.

എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളേജൻ പോലെയുള്ള നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സിംഡ്റീസ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.